Despre noi  -  IRSEA

A fost constituit la 15 mai 2008, in baza O.G. nr. 26/2000, modificata si completata prin Lg.246/2005. Este inregistrat in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, aflat la grefa Judecatoriei Sector 1 Bucuresti, cu numarul 55 din data de 2 iunie, 2008.


Prin decizia JUDECATORIEI SECTORULUI 1 BUCURESTI din 22.05.2012 sediul asociatiei a fost mutat din Bd. Maresal Alexandru Averescu nr 13, bl7, sc A, et 1, ap 6, sector 1, Bucuresti, in Bd. Splaiul Unirii nr 37, bl M10, sc A, parter, ap 1, sector 3, Bucuresti.


Este o asociatie independenta si non-profit, dispunind de statutul de personalitate juridica.


Este construit pe sistemul unui think-tank, menit să conlucreze în direcția unei robuste interacțiuni între Europa și Asia, în special între tinerii din cele două continente prin promovarea valorilor europene în Asia și a celor asiatice în Europa, având la bază încrederea în beneficiile reciproce ale parteneriatului consolidat între cele două continente- Asia Europe Meeting (ASEM).


Se adresează profesorilor și studenților, guvernelor, experților, societății civile, lumii afacerilor și întreprinzătorilor.


Initiaza programe active de conferințe, seminarii și mese rotunde, organizate independent sau în colaborare cu alte institute de cercetare, think-tank - uri sau organizații din România și străinătate.

Dispune de expertiza si cooperarea a peste 75 membri de onoare din Europa, Asia de sud-est, Asia de sud si Orientul Apropiat (personalități diplomatice și academice).

Este membru al Alianței Europene pentru Studiii Asiatice (European Alliance), cu sediul la Leiden (Olanda) și a intrat în parteneriat cu 33 de institute similare, ONG-uri și instituții universitare din Europa, Asia de sud-est, Asia de sud si Orientul Apropiat.

Va putea înființa institute de cercetare fundamentală, centre culturale și de studii geo-politice proprii, asociații, fundații și societăți comerciale, atât în țară cât și în străinătate.

 

Parteneri de referinta:

European Alliance (EA) - http://web.cor.europa.eu/ea/Pages/default.aspx

Asia-Europe Foundation http://www.asef.org/