Korean Economic Development, Industrialization and Globalization

 

Korean Economic Development, Industrialization and Globalization         

 

 

       

 

          La data de 6 noiembrie 2012, in baza parteneriatului existent între Institutul Român de Stusii Euro-Asiatice (IRSEA) şi ASE Bucureşti, la Facultatea de Relatii Economice Internationale s-a desfăşurat  conferinţa cu titlul  “Korean Economic Development, Industrialization and Globalization”, avînd ca invitat de onoare pe Excelenţa Sa domnul IM, Han-taek, ambasadorul extraordinar şi plenipotentiar al   Republicii Coreea în România.  Evenimentul a fost destinat studenţilor din Anul II la programul de masterat “Economie Internaţională şi Afaceri Europene”.

            Înaltul şi distinsul oaspete a fost introdus  audienţei de catre dl. Prof.univ.dr. Dumitru MIRON, decanul Facultaţii de Relaţii Economice Internaţionale.

În deschidere, domnul ambassador  Gheorghe SĂVUICĂ, preşedintele IRSEA, a prezentat obiectivele esenţiale ale institutului în cadrul tendinţei actuale de apropiere dintre Europa şi Asia.

            Domnul ambassador IM, Han-taek a susţinut, în continuare, o foarte bine eaborată şi bogată in cunostinţe prelegere referitoare la dezvoltarea economică şi socială a Republicii Coreene, într-un context istoric bine definit sub auspiciile industrializării şi globalizării. Participanţii au înţeles aspectele pozitive şi dificultaţile drumului rapid parcurs de Republica Coreea în procesul dezvoltării sale naţionale şi al intrării în piaţa mondială. Comerţul internaţional reprezintă mecanismul evoluţiei economice al ţării sale, care nu dispune de resurse naturale. Succesul Republicii Coreea este axat pe singurele sale resurse, si anume pe resursele umane implicate in mod constient şi dedicat în obietivele naţiunii.

Totodată, Excelenta Sa a ţinut să precizeze faptul că parteneriatul strategic dintre Republica Coreea şi România încheiat în anul 2008 este unic în regiunea Asiei de Est privind  dezvoltarea relaţiilor bilaterale cu ţara noastră şi a realizat o scurtă incursiune istorică în acest sens, subliniind pragmatismul şi dinamismul care au caracterizat perspectiva coreeană asupra cooperării cu România.

Urmând aceeaşi notă, domnul ambasador IM, Han-taek a reiterat ideea conform căreia România dispune de un important şi diversificat potenţial, în special în domeniile agricultură, energie şi resurse naturale şi a expus o analiză comparativă a evoluţiilor economiilor coreeană şi română în perioada recentă.

În finalul discursului, Excelenta Sa a propus audienţei o meditaţie privind rolul unor factori diverşi, precum mentalitatea şi educaţia, în dezvoltarea economică şi socială a unei naţiuni, oferind în acest sens ca şi exemplu pozitiv Republica Coreea. În acest context, exemplificând bunăvoinţa şi amabilitatea specifică poporului său, domnul ambasador IM, Han-taek  a răspuns cu plăcere întrebărilor adresate de studenţii prezenţi la acest eveniment.

            Doamna Prof. univ. dr. Rodica Milena ZAHARIA a mulţumit domnului ambasador IM, Han-taek pentru prezentarea impresionanta si deosebit de bogată în elemnete de strategie necesare asigurării unei dezvoltari economice recunoscute pe plan international, aşa cum este cazul “miracolului sud-coreean”.