Obiectivele IRSEA

Pentru a îndeplini scopul propus IRSEA își stabilește obiective pe termen scurt, mediu și lung și desfăşoară, în principal, următoarele activităţi:

 

(a) organizarea şi efectuarea de cercetări - fundamentale şi avansate - sprijinind informarea şi documentarea ştiinţifică necesare membrilor săi şi unităţilor proprii;

(b) elaborarea de studii, analize, recomandări, evaluări şi strategii naţionale pentru institutii de stat/centrale şi alte instituţii naţionale - la cerere sau din  iniţiativă proprie - cu privire la politica naţională raportata la evolutia situatiilor culturale, economice, socio-politice  si geo-startegice din Europa si Asia;

(c) stabilirea de relații de parteneriat specific cu organismele, organizațiile, asociațiile și institutele similare din Europa și Asia;

(d) înființarea de conexiuni bi-regionale focusate pe domenii și probleme pertinente în contextul fortificării raporturilor euro-asiatice;

(e) organizarea de conferințe, ateliere și seminarii pe teme euro-asiatice, de manifestări ştiinţifice şi culturale naţio­nale şi internaţionale;

(f) organizarea de turnee pentru prelegeri;

(g) stimularea şi promovarea în arta, economie și stiinte socio-politice a creaţiilor de mare valoare, prin instituirea unor sisteme compe­titive de finanţare a activităţii şi prin acordarea de premii;

(h) editarea de opere originale din domeniile ştiinţelor socio-politice, economiei şi artelor, a operelor clasicilor, precum şi de publicaţii proprii de specialitate, cotidiene sau periodice;

(i) decernarea de diplome pentru realizări deosebite în domeniul ştiinţelor socio-politice, economiei şi artelor;

(j) organizarea de activităţi de calificare profesională superioară, cursuri postuniversitare,  doctorate şi acordarea de titluri ştiinţifice, în colaborare cu instituții de învățământ superior, din țară și din străinătate, în condiţiile legii;

(k) înfiinţarea de centre de cercetare fundamentală independente sau subordonate în cadrul institutelor existente, în condiţiile legii;

(l) acordarea de burse pe bază de concurs pentru perfec­ţionarea în ţară sau în străinătate;

(m) coordonarea centrelor culturale  si de studii geo-politice proprii din Asia, inclusiv numirea directorilor;

(n)  coordonarea fundaţiilor proprii;

(o) promovarea societăţii cunoaşterii bazată pe ştiinţă, tehnologie şi protejarea mediului;

(p) folosirea platformelor bazate pe web.

 

 În contextul dezvoltării activității mentionate de cercetare științifică, al promovării interculturalității și al creșterii nivelului educațional și de conștiință al populației din cele două spații geografice, IRSEA, conform prevederilor statutului consecutiv poate înființa institute de cercetare fundamentală, centre culturale și de studii geo-politice proprii, asociații, fundații și societăți comerciale, atât în țară, cât și în străinătate