În contexul  procesului de apropiere rapidă și multidimensională între Europa și Asia, în care și România este angajată profund și creator, IRSEA dorește să contribuie la consolidarea înțelegerii reciproce si a unei mai elaborate  cooperări a popoarelor din Europa și Asia, cultivarea și promovarea valorilor culturale asiatice în Europa și a celor europene în Asia, afirmarea principiilor democratice și etice, sprijinirea liberei circulațiii a ideilor în artă, știiință, economie și politică, la dezvoltarea activității de cercetare științifică, promovării interculturalității și a creșterii nivelului educațional și de conștiință al populației din cele două spații geografice.

Prin activitatea sa, dorește să consolideze viziunea românească în lume, prin cercetări și activități didactice.